Plakat Cykl biegowy biegem po zdrowie 2018/2019
Biegiem po zdrowie

Regulamin cyklu biegowego „Biegiem po zdrowie 2018/2019”

16/01/2018

„Biegiem po zdrowie” to cykl biegów dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych organizowanych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice.

 Biegami wspólnymi dla wszystkich grup są: Memoriał biegowy Henryka Puzonia, Bieg śladami ks. Londzina, Bieg Niepodległości, Bieg Dyrektora MOSiR, Bieg Patrona Miasta oraz Bieg Lipowca. Biegiem skierowanym tylko dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych (rocznik 2006 i młodsi) jest Bieg Olimpijczyka. Każdy bieg ma swój indywidualny regulamin oraz przewidziane w nim nagrody. Uczestnicy uzyskują punkty za zajęte miejsca, na których w każdym biegu zostali sklasyfikowani wg tabeli: za I m-20 pkt, II – 19 pkt …, za20 i niższe- 1 pkt. Do klasyfikacji końcowej zawodnikowi zalicza się sześć najlepszych wyników z siedmiu biegów w przedszkolach i szkołach podstawowych (rocznik 2006 i młodsi) a pięć najlepszych wyników z sześciu biegów w rocznikach 2005-2003 oraz w kat. szkół ponadpodstawowych rocznik 2002-1999. Na podstawie sumy punktów stworzona zostanie klasyfikacja generalna, osobno dla dziewcząt i chłopców w każdej grupie wiekowej tj. rocznik 2012 i młodsi, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 w oraz wspólnej kategorii wiekowej roczników 2002-1999. Klasyfikacja cyklu biegowego na bieżąco będzie prowadzona na stronie www.mosir.czechowice-dziedzice.pl

1.CEL IMPREZY:

 1. Upowszechnianie biegania wśród dzieci jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 3. Profilaktyka zachować dzieci i młodzieży jako osób niepodatnych na
  stosowanie środków dopingujących w sporcie oraz dopalaczy i innych
  środków psychoaktywnych.
 4. Promocja miasta Czechowice-Dziedzice jako przyjaznego dla biegaczy.

2. ZAŁOŻENIA:

Wyłonienie 6-iu najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach
wiekowych: rocznik 2012 i młodsi, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006
oraz wyłonieniu 3 najlepszych zawodników w kategorii wiekowej: rocznik
2005-2003 oraz w wspólnej kategorii wiekowej 2002-1999 w całym cyklu
trwającym od września 2018 roku do czerwca 2019 roku.

3.ORGANIZATORZY:

 • Urząd Miejski w Czechowicach- Dziedzicach
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Czechowicach-Dziedzicach
 • Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice

4.NAGRODY:

 • Po zakończeniu całego sezonu, w trakcie podsumowania na ostatnim
  biegu z całego cyklu, sześciu najlepszym zawodnikom w rocznikach 2012 i
  młodsi do rocznika 2006 oraz trzech najlepszych zawodników w rocznikach
  2005, 2004, 2003 i w kategorii 2002-1999 z gminy Czechowice-Dziedzice
  zostaną wręczone nagrody indywidualne. Warunkiem otrzymania nagrody jest
  udział w co najmniej 3 biegach.
 • Szkoły podstawowe z gminy Czechowice-Dziedzice, które w każdym z
  wymienionych biegów wystawią minimum 10-ciu zawodników, na koniec cyklu
  otrzymają zestaw sprzętu sportowego.

5.DANE OSOBOWE:

 • Każdy uczestnik biorący udział w imprezie wyraża zgodę na bezpłatne
  wykorzystanie jego wizerunku w materiałach zdjęciowych, filmowych,
  publikacjach promocyjnych realizowanych przez Organizatora. Wizerunek
  także będzie wykorzystywany w celu promocji i potrzeb funkcjonowania
  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach.
 • Dane osobowe uczestników biorących udział w imprezie będą
  przetwarzane w celach przeprowadzenia konkurencji, klasyfikacji
  wszystkich zawodników, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia
  nagród. Podanie w/w informacji jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich
  podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału dziecka w cyklu
  biegowym „Biegiem po zdrowie 2018/2019”.

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:  

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach

z siedzibą: 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 145

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: Joanna Karwacka

 

Email: rodo@mosir.czechowice-dziedzice.pl

nr tel: 32 215 27 06

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:  

 

Prowadzenia klasyfikacji generalnej w cyklu biegowym BIEGIEM PO ZDROWIE 2018/2019 organizowanym przez MOSiR Czechowice-Dziedzice

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: Udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:  

 

Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

 

Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z zapisami o archiwizacji, dotyczących realizacji zawodów – 3 lata.

 

 

Ma Pani/Pan prawo do:

dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych,
cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Podane przez Panią/Pana dane są:

 

 

podane dobrowolnie

Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji lub profilowaniu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach dla potrzeb
organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem zawodów sportowych zgodnie
z art. 6 ust.1 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/
2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu danych.

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych – wizerunek

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach

 

z siedzibą: 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 145

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: Joanna Karwacka

 

Email: rodo@mosir.czechowice-dziedzice.pl

nr tel: 32 215 27 06

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:  

 

 

dokumentacji zdjęciowej i reportaży z imprez, sprawozdawczym, reklamowym oraz promocyjnym

 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 

 

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:  

 

Pana/Pani dane są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w
przepisach prawa. Tymi podmiotami są: czecho.pl, Kronika Beskidzka,
beskidzka24

Okres przechowywania danych:  

 

Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu odwołania zgody

 

 

Ma Pani/Pan prawo do:

 

 

dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych,
cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:  

 

pobrane dobrowolnie

 

 

Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.