Cykl biegowy biegem po zdrowie 2018/2019
Biegiem po zdrowie

Edycja V – 2019/2020

29/06/2019

Regulamin cyklu biegowego

„Biegiem po zdrowie 2019/2020”

„Biegiem po zdrowie” to cykl biegów dla uczniów przedszkoli, szkół
podstawowych oraz ponadpodstawowych organizowanych na terenie gminy
Czechowice-Dziedzice.

Biegami wspólnymi dla wszystkich grup są: Memoriał biegowy Henryka Puzonia, Bieg śladami ks. Londzina, Bieg
Niepodległości, Bieg Dyrektora MOSiR, Bieg Patrona Miasta oraz Bieg
Lipowca. Biegiem skierowanym tylko dla uczniów przedszkoli i szkół
podstawowych (rocznik 2007 i młodsi) jest Bieg Olimpijczyka.  Każdy bieg
ma swój indywidualny regulamin oraz przewidziane w nim nagrody.
Uczestnicy uzyskują punkty za zajęte miejsca, na których w każdym biegu
zostali sklasyfikowani wg tabeli: za I m-20 pkt, II – 19 pkt …, za20 i
niższe- 1 pkt.  Do klasyfikacji końcowej zawodnikowi zalicza się sześć
najlepszych wyników z siedmiu biegów w przedszkolach i szkołach
podstawowych (rocznik 2007 i młodsi) a pięć najlepszych wyników z
sześciu biegów w rocznikach 2006-2005 oraz w kat. szkół
ponadpodstawowych rocznik 2004-2001. Na podstawie sumy punktów stworzona
zostanie klasyfikacja generalna, osobno dla dziewcząt i chłopców w
każdej grupie wiekowej tj. rocznik 2013 i młodsi, 2012, 2011, 2010,
2009, 2008, 2007, 2006, 2005 oraz wspólnej kategorii wiekowej roczników
2004-2001. Klasyfikacja cyklu biegowego na bieżąco będzie prowadzona na
stronie   www.mosir.czechowice-dziedzice.pl

1.CEL  IMPREZY:

 1. Upowszechnianie biegania wśród dzieci jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 3. Profilaktyka zachowań dzieci i młodzieży jako osób niepodatnych na
  stosowanie środków dopingujących w sporcie oraz dopalaczy i innych
  środków psychoaktywnych.
 4. Promocja miasta Czechowice-Dziedzice jako przyjaznego dla biegaczy.

2. ZAŁOŻENIA:

Wyłonienie 6-iu najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach
wiekowych: rocznik 2013 i młodsi, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007
oraz wyłonieniu 3 najlepszych zawodników w kategorii wiekowej: rocznik
2006, 2005 oraz w wspólnej kategorii wiekowej 2004-2001 w całym cyklu
trwającym od września 2019 roku do maja 2020 roku.

3.ORGANIZATORZY:

 • Urząd Miejski w Czechowicach- Dziedzicach
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Czechowicach-Dziedzicach
 • Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice

SPONSOR GŁÓWNY: LOTOS

PATRONI MEDIALNI: Kronika Beskidzka, beskidzka24, czecho.pl, Radio Bielsko, Gazeta Czechowicka

4.NAGRODY:

 • Po zakończeniu całego sezonu, w trakcie podsumowania na ostatnim
  biegu z całego cyklu, sześciu najlepszym zawodnikom w rocznikach 2013  i
  młodsi do rocznika 2007  oraz trzem najlepszym zawodnikom w rocznikach
  2006, 2005 i w kategorii 2004-2001 z gminy Czechowice-Dziedzice zostaną
  wręczone nagrody indywidualne. Warunkiem otrzymania nagrody jest udział w
  co najmniej 3 biegach.

5.DANE OSOBOWE:

 • Każdy uczestnik biorący udział w imprezie wyraża zgodę na bezpłatne
  wykorzystanie jego wizerunku w materiałach zdjęciowych, filmowych,
  publikacjach promocyjnych realizowanych przez Organizatora. Wizerunek
  także będzie wykorzystywany w celu promocji i potrzeb funkcjonowania
  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach.
 • Dane osobowe uczestników biorących udział w imprezie będą
  przetwarzane w celach przeprowadzenia konkurencji, klasyfikacji
  wszystkich zawodników, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia
  nagród. Podanie w/w informacji jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich
  podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału dziecka w cyklu
  biegowym „Biegiem po zdrowie 2019/2020”.

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach

z siedzibą: 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 145

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

Joanna Karwacka

Email: rodo@mosir.czechowice-dziedzice.pl

nr tel: 32 215 27 06

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

Prowadzenia klasyfikacji generalnej w cyklu biegowym BIEGIEM PO ZDROWIE 2019/2020 organizowanym przez MOSiR Czechowice-Dziedzice

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: Udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

 

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z zapisami o archiwizacji, dotyczących realizacji zawodów – 3 lata.

 

Ma Pani/Pan prawo do:

dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych,
cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

podane dobrowolnie

Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji lub profilowaniu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach dla potrzeb
organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem zawodów sportowych zgodnie
z art. 6 ust.1 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/
2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu danych.

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych – wizerunek

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach

z siedzibą: 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 145

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

Joanna Karwacka

Email: rodo@mosir.czechowice-dziedzice.pl

nr tel: 32 215 27 06

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

 

dokumentacji zdjęciowej i reportaży z imprez, sprawozdawczym, reklamowym oraz promocyjnym

 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w
przepisach prawa. Tymi podmiotami są: czecho.pl, Kronika Beskidzka,
beskidzka24, Gazeta Czechowicka, Radio Bielsko

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu odwołania zgody

 

Ma Pani/Pan prawo do:

 

dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych,
cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

 pobrane dobrowolnie

 

Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.