Bez kategorii

Odmrażanie sportu powszechnego- zasady funkcjonowania obiektów MOSiR od 6.05.2020

04/05/2020

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach od dnia 6 maja zostają udostępnione do użytku  następujące obiekty: Stadion Miejski – boiska piłkarskie wraz z bieżnią lekkoatletyczną, boiska piłkarskie w Ligocie, Bronowie oraz Zabrzegu, korty tenisowe, boiska do siatkówki plażowej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu.

Zasady funkcjonowania obiektów MOSiR:

– Boiska piłkarskie pełnowymiarowe udostępnione będą zgodnie z harmonogramem trenującym tam klubom piłkarskim.

-Stadion lekkoatletyczny w Zabrzegu – korzystanie z bieżni stadionu jest możliwe w godz. 8.00-19.00 od poniedziałku do soboty, poza godzinami zarezerwowanymi na zajęcia sekcji lekkoatletycznej  MOSiR oraz LKS „Sokół” Zabrzeg. Szczegółowy wykaz rezerwacji obiektu na zajęcia grupowe zostanie opublikowany na stronie www.mosirczechowice-dziedzice.pl w czwartek 7 maja.

-Boiska do siatkówki plażowej – obiekt będzie funkcjonował od poniedziałku do niedzieli w godzinach 12.00-19.30, 60 min wynajmu 15 min przerwy według następującego harmonogramu  wejść na obiekt: godz. 12.15,13.30,14.45,16.00,17.15,18.30. Wejście jest możliwe po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej. Rezerwacje przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 14.00 pod nr tel. 796199060. Płatność przelewem za wynajem 16zł za godz. na podstawie faktury. Zbiórka przed wejściem  na obiekt MOSiR-ek o wyznaczonej godzinie wynajmu obiektu.  Uwaga!!! Zakazuje się wjazdu pojazdów na teren obiektu. Prosimy o parkowanie samochodów na miejscach parkingowych zlokalizowanych przy basenie „Wodnik” W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych ( deszcz) obiekt będzie zamknięty. Informacja o zamknięciu obiektu zamieszczona będzie na profilu FB jednostki.

-korty tenisowe – obiekt funkcjonował będzie od poniedziałku do niedzieli w godzinach 12.00-19.30, 60 min gry 15 min przerwy, według następującego harmonogramu  wejść na obiekt: godz. 12.15,13.30,14.45,16.00,17.15,18.30. Wejście jest możliwe po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.  Rezerwacje przyjmowane są od poniedziałku do niedzieli w godz. 12.00- 19.00 pod nr tel. 32 215 54 32, 605 665 428. Z kortów może korzystać jednocześnie 12 osób ( 4 osoby na jeden kort). Osoby chcące skorzystać z kortów zobowiązane są o zgłoszenie swojego wejścia  pracownikowi MOSiR w kasie kąpieliska. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych ( deszcz) obiekt będzie zamknięty. . Informacja o zamknięciu obiektu zamieszczona będzie na profilu FB jednostki.

REGULAMIN OGÓLNY

 funkcjonowania obiektów MOSiR od dnia 06.05.2020 roku

  1. Boiska piłkarskie/korty tenisowe/boiska do siatkówki plażowej oraz zaplecze kajakowe są obiektami Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach.
  2. Każda osoba korzystająca z obiektu jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 02.05.2020 roku.
  3. Zgodnie z zaleceniami oraz obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19 na obiekcie  mogą przebywać jednocześnie maksymalnie:

— boiska do siatkówki plażowej – 6 osób

— korty tenisowe – 4 osoby na korcie

— boisko piłkarskie – 6 osób

— stadion lekkoatletyczny – 6 osób

UWAGA!!!

Stadion wielofunkcyjny w Czechowicach-Dziedzicach oraz Zabrzegu w skład którego wchodzi boisko piłkarskie wraz z trybunami oraz bieżnia lekkoatletyczna stanowią jeden obiekt.

W momencie przebywania maksymalnej ilości osób na obiekcie, obiekt zostaje zamknięty bez możliwości wpuszczania kolejnych osób postronnych.

  • W godzinach otwarcia obiektów zarządca będzie weryfikował ilość osób wchodzących na obiekt.
  • Grupy zorganizowane tj. kluby sportowe z gminy Czechowice-Dziedzice korzystające z obiektu mogą prowadzić zajęcia według wcześniej ustalonego harmonogramu zajęć, który zostanie przedstawiony zarządcy tj. MOSiR Czechowice-Dziedzice.
  • Zajęcia grupowe w ramach sekcji sportowych z udziałem dzieci i młodzieży mogą odbywać się tylko pod opieką uprawnionego trenera – instruktora zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami.
  • Osoby prowadzące zajęcia, odpowiedzialne są za bezpieczeństwo ćwiczących oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących oraz stosowanie się do wytycznych Ministerstwa Sportu zawartych w punkcie 8 regulaminu.
  • Zgodnie z wytycznymi i zasadami bezpieczeństwa podczas korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym należy:

– Zachowanie dystansu społecznego,

– Obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),

– Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC jeśli jest na obiekcie)

– Zobowiązuje się kluby sportowe do dezynfekcji urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,

– Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,

– Klub oraz klienci indywidualni zobowiązani są do korzystanie z osobistego sprzętu treningowego.

– W przypadku osób do 13 roku życia zobowiązuje się rodzica/prawnego opiekuna do przywozu i odbiór dziecka z zajęć.

  • Na terenie boiska jak i w jego sąsiedztwie obowiązuje zakaz: palenia papierosów, rozpalania ognisk, odpalania środków pirotechnicznych, spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających, wprowadzania zwierząt, poruszania się na rowerze, rolkach, deskorolkach i innym podobnym sprzęcie, wchodzenia i wieszania się na bramkach, konstrukcjach i ogrodzeniu, korzystania z boiska w godzinach nocnych, zachowań  stwarzających zagrożenie dla innych uczestników zajęć.
  • W razie stwierdzenia naruszenia obowiązków w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19, nałożonego przez właściwy organ lub wynikającego z przepisów prawa karę będzie ponosiła osoba naruszającą taki obowiązek (łamiąca zakazy) podczas przebywania na obiektach  MOSiR a nie zarządca obiektu.