Bez kategorii

Stadion w Zabrzegu- grafik wejść

07/05/2020

Stadion w Zabrzegu – korzystanie z bieżni stadionu jest możliwe w godz. 8.00-19.00 od poniedziałku do soboty, poza godzinami zarezerwowanymi na zajęcia sekcji lekkoatletycznej  MOSiR oraz LKS „Sokół” Zabrzeg.

Szczegółowy wykaz rezerwacji obiektu:

grafik wejść na stadion - Zabrzeg

REGULAMIN OGÓLNY

 funkcjonowania obiektów MOSiR od dnia 06.05.2020 roku

  1. Boiska piłkarskie/korty tenisowe/boiska do siatkówki plażowej oraz zaplecze kajakowe są obiektami Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach.
  2. Każda osoba korzystająca z obiektu jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 02.05.2020 roku.
  3. Zgodnie z zaleceniami oraz obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19 na obiekcie  mogą przebywać jednocześnie maksymalnie:

— boiska do siatkówki plażowej – 6 osób

— korty tenisowe – 4 osoby na korcie

— boisko piłkarskie – 6 osób

— stadion lekkoatletyczny – 6 osób

UWAGA!!!

Stadion wielofunkcyjny w Czechowicach-Dziedzicach oraz Zabrzegu w skład którego wchodzi boisko piłkarskie wraz z trybunami oraz bieżnia lekkoatletyczna stanowią jeden obiekt.

W momencie przebywania maksymalnej ilości osób na obiekcie, obiekt zostaje zamknięty bez możliwości wpuszczania kolejnych osób postronnych.

  • W godzinach otwarcia obiektów zarządca będzie weryfikował ilość osób wchodzących na obiekt.
  • Grupy zorganizowane tj. kluby sportowe z gminy Czechowice-Dziedzice korzystające z obiektu mogą prowadzić zajęcia według wcześniej ustalonego harmonogramu zajęć, który zostanie przedstawiony zarządcy tj. MOSiR Czechowice-Dziedzice.
  • Zajęcia grupowe w ramach sekcji sportowych z udziałem dzieci i młodzieży mogą odbywać się tylko pod opieką uprawnionego trenera – instruktora zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami.
  • Osoby prowadzące zajęcia, odpowiedzialne są za bezpieczeństwo ćwiczących oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących oraz stosowanie się do wytycznych Ministerstwa Sportu zawartych w punkcie 8 regulaminu.
  • Zgodnie z wytycznymi i zasadami bezpieczeństwa podczas korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym należy:

– Zachowanie dystansu społecznego,

– Obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),

– Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC jeśli jest na obiekcie)

– Zobowiązuje się kluby sportowe do dezynfekcji urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,

– Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,

– Klub oraz klienci indywidualni zobowiązani są do korzystanie z osobistego sprzętu treningowego.

– W przypadku osób do 13 roku życia zobowiązuje się rodzica/prawnego opiekuna do przywozu i odbiór dziecka z zajęć.

  • Na terenie boiska jak i w jego sąsiedztwie obowiązuje zakaz: palenia papierosów, rozpalania ognisk, odpalania środków pirotechnicznych, spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających, wprowadzania zwierząt, poruszania się na rowerze, rolkach, deskorolkach i innym podobnym sprzęcie, wchodzenia i wieszania się na bramkach, konstrukcjach i ogrodzeniu, korzystania z boiska w godzinach nocnych, zachowań  stwarzających zagrożenie dla innych uczestników zajęć.
  • W razie stwierdzenia naruszenia obowiązków w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19, nałożonego przez właściwy organ lub wynikającego z przepisów prawa karę będzie ponosiła osoba naruszającą taki obowiązek (łamiąca zakazy) podczas przebywania na obiektach  MOSiR a nie zarządca obiektu.