Bez kategorii

Kryta pływalnia “Wodnik” MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach zadziała w reżimie sanitarnym od dnia 08.06.2020r.

05/06/2020

W związku z wprowadzeniem „IV etapu odmrażania sportu” w ramach którego mogą ponownie działać baseny, MOSiR pragnie z przyjemnością poinformować, że od poniedziałku tj 8 czerwca wznowi swoje funkcjonowanie kryta pływalnia „Wodnik”.

Obiekt będzie działał w nowej rzeczywistości według zasad zgodnych z wytycznymi  Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego przedstawionych zarządcom w dniu 2 czerwca. Tuż po ogłoszeniu wytycznych, MOSiR podjął działania mające na celu dostosowanie pływalni do wskazanych wymagań. Precyzyjnie określone zasady zostały niezwłocznie przesłane do akceptacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Bielsku-Biełej.  Ich prawidłowość potwierdzona została pozytywną opinią Sanepidu co przekłada się na możliwość wznowienia funkcjonowania basenu i udostępnienie wszystkim spragnionym korzystania z tej formy aktywności. Dodatkowym wymogiem było przeprowadzenie obowiązkowych badań wody dopuszczających pływalnię do użytku. Te też w dniu dzisiejszym przebiegły pomyślnie. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z nowymi wytycznymi na pływalni może przebywać maksymalna ilość użytkowników wskazana przy wejściu do obiektu, nie większa niż 50 % maksymalnego obłożenia. Dodatkowo na obiekcie obowiązuje noszenie osłon nosa i ust przez użytkowników, z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w szatni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni. W związku z tym, że należy zachować odpowiedni dystans, uczulamy, że Klienci muszą się liczyć z tym, że czas oczekiwana np. na przydzieloną szafkę może się wydłużyć. Na razie niezmiennym pozostaje fakt, że pływalnia „Wodnik”  czynna jest codziennie w godz. 7:00-22:30 . Sauna sucha czynna będzie codziennie w godz. 9.00 – 22.00 (ostatnie wejście 21.00)

W tym miejscu pragniemy nadmienić, że podczas przerwy pracownicy Ośrodka  wykonali szereg prac, które zwykle odbywają się podczas corocznej czerwcowej przerwy technicznej. Dokonano między innymi: przeglądu i naprawy zjeżdżalni, renowacji mostku,  wymiany łożysk i uszczelniaczy, przeglądu wszystkich silników, czyszczenia i mycia urządzeń podbasenia i zbiorników wyrównawczych oraz przeglądu instalacji elektrycznej itp. Dodatkowo MOSiR we własnym zakresie wykonał szereg prac remontowych mających na celu podniesienie jakości świadczonych usług. Przeprowadzono kompleksowy remont holu, korytarza, oraz szatni na obuwie wraz z poprawą oświetlenia. Ponadto usprawniono system elektroniczny obsługujący pływalnię. Bardzo prosimy o zapoznanie się z wszystkimi szczegółowymi zasadami korzystania z pływalni „WODNIK”, zgodnymi z wytycznymi  Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, które są dostępne w załączniku.

Szczegółowe zasady korzystania z pływalni „WODNIK” zgodne z wytycznymi  Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego

 1. Każdy z uczestników zobowiązany jest do stosowania przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz przed skorzystaniem z pływalni do zapoznania się i przestrzegania przedstawionych w niniejszym dokumencie zasad.
 2. Z obiektu mogą korzystać wyłącznie osoby, które nie obserwują u siebie objawów choroby zakaźnej, nie są objęci kwarantanną lub izolacją, nie mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.
 3. Przed wejściem na obiekt oraz przy jego opuszczeniu należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie.
 4. Na obiekcie obowiązuje noszenie osłon nosa i ust przez użytkowników, z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w szatni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
 5. W strefie wejścia  na pływalnię oraz  przy kasie należy zachować 2-m odległości, stosując się do wyznaczonych stref oraz kierunku kolejki .
 6. Bezpośrednio przed kasą  może znajdować się jedna osoba.
 7. Zabrania się siadania, odpoczynku i oczekiwania lub przedłużania pobytu w pomieszczeniach obiektu. Należy ograniczyć pobyt w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.
 8. W szatni, w strefie z prysznicami, toaletach, na hali basenowej oraz w nieckach basenów, także podczas pływania należy zachować dystans społeczny 2m za wyjątkiem osób wspólnie zamieszkujących.
 9. W strefie z prysznicami mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 4 osoby
 10. W szatni jednocześnie może przebywać 10 osób
 11. Na pływalni może przebywać jednocześnie maksymalna ilość użytkowników wskazana przy wejściu do obiektu, nie większa niż 50 % maksymalnego obłożenia
 12. Przed wejściem na halę basenową i należy w strefie z prysznicami dokładnie i starannie umyć całe ciało.
 13. Należy zdezynfekować ręce po skorzystaniu z prysznica oraz po każdym skorzystaniu z toalety.
 14. Bezwzględnym obowiązkiem każdego użytkownika jest przejście na hale basenową przez brodzik do płukania stóp.
 15. Z jednego toru może jednocześnie korzystać maksymalnie 4 użytkowników.
 16. Na hali basenowej należy starać się zachowywać równomierne rozmieszczenie osób w nieckach basenowych z zachowaniem dystansu społecznego.
 17. Z brodziku dla małych dzieci oraz wanien jacuzzi można korzystać pojedynczo lub kilka osób wspólnie zamieszkujących.
 18. Mycia i dezynfekcji rąk oraz nakładania i zdejmowania maseczki należy dokonywać zgodnie z instrukcjami umieszczonymi  w toaletach.
 19.  Zajęcia grupowe oraz nauka pływania zostają wstrzymane do czasu, kiedy będą mogły być dotrzymane wymagane warunki ich prowadzenia.
 20. Dopuszczona do działania jest tylko sauna sucha, sauna parowa jest nieczynna. -w saunie mogą  przebywać jednocześnie 2 osoby, – w saunie rozkładamy ręcznik pod całą powierzchnię ciała, która styka się z ławą (także pod stopami) – wejście na saunę jest możliwe po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej. Wejścia są o pełnej godzinie, maksymalnie na seans 45 min
 21. Osoba, która podczas przebywania na obiekcie nie stosuje się do przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, regulaminu krytej pływalni „Wodnik” MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach  oraz do szczegółowych zasad korzystania z pływalni „WODNIK” może być wyproszona z pływalni bez zwrotu opłaty za pobyt.
 22. Celem wdrażanych procedur jest dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników i użytkowników pływalni oraz minimalizacja ryzyka zakażenia użytkowników, pracowników obiektów oraz innych osób z zewnątrz. Podjęte działania dostosowane są do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.