Zdjęcie z napisem PILNE
Bez kategorii

Funkcjonowanie Pływalni “Wodnik”- nowe wytyczne

19/10/2020

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. poz. 1829 zmieniającego Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, iż do odwołania  od dnia 17.10.2020r.  Kryta Pływalnia  „Wodnik” w Czechowicach – Dziedzicach   jest  niedostępna dla klientów indywidualnych.

Zgodnie z przywołanym powyżej Rozporządzeniem Rady Ministrów na Krytej Pływalni „Wodnik” w Czechowicach – Dziedzicach dopuszcza się działalność polegającą na:

– zorganizowanych zajęć prowadzonych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą przeznaczoną dla pacjentów,

– zorganizowanych zajęć prowadzonych przez podmioty wykonujące działalność przeznaczoną dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych,

– studentów i uczniów w ramach zorganizowanych zajęć szkolnych na uczelni lub w szkole.

Z pływalni mogą korzystać:
– szkoły w ramach zajęć,
– kluby sportowe i grupy zorganizowane (szkółki pływackie), na zasadach i zgodnie z grafikiem z dnia 1.09.2020.

Niestety, zgodnie z przepisami z pływalni korzystać nie mogą:
– klienci indywidualni
– instruktorzy prowadzący zajęcia indywidualne w ramach biletu instruktorskiego

Prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji, która wynikła z przyczyn za które MOSiR nie ponosi odpowiedzialności, a nasze działania są wynikiem obowiązujących przepisów oraz troski o Państwa bezpieczeństwo.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną prosimy rodziców i opiekunów dzieci o możliwie krótki pobyt na terenie obiektu.

Informacja dla nauczycieli/instruktorów/trenerów/opiekunów grup:

Zobowiązuje się instruktorów grup do prowadzenia pisemnej ewidencji osób w celu ich identyfikacji w wypadku podejrzenia zakażenia COVID – 19.

Każda grupa zorganizowana może wejść na strefę basen po uprzednim wyjściu grupy wcześniejszej.

Każda grupa wchodzi i wychodzi w sposób zorganizowany, tzn. cała grupa wchodzi i opuszcza strefę basen razem (bramka obrotową).

Każdy instruktor informuje rodziców o zakazie przebywania na obiekcie jeżeli dziecko jest samodzielne lub obowiązku skrócenia czasu pobytu przez rodzica/opiekuna na obiekcie i wykonania niezbędnych czynności z zakresu opieki.