basen wodnik
Bez kategorii

Wznowienie działalności pływalni “Wodnik” od 12.02

11/02/2021

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11.02.2021 r. informujemy, że obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (basen i lodowisko) zostają otwarte zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

Szczegółowe zasady korzystania z pływalni „WODNIK” zgodne z wytycznymi  Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego

 1. Każdy z uczestników zobowiązany jest do stosowania przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.02.2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz przed skorzystaniem z pływalni do zapoznania się i przestrzegania przedstawionych w niniejszym dokumencie zasad.
 2. Z obiektu mogą korzystać wyłącznie osoby, które nie obserwują u siebie objawów choroby zakaźnej, nie są objęci kwarantanną lub izolacją, nie mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.
 3. Na strefie basen może przebywać jednocześnie 70 osób oraz 25 osób na holu.
 4. Przed wejściem na obiekt oraz przy jego opuszczeniu należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie.
 5. Na obiekcie bezwzględnie obowiązuje noszenie osłon nosa i ust przez użytkowników, z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w szatni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
 6. W strefie wejścia  na pływalnię oraz  przy kasie należy zachować 1,5m odległości, stosując się do wyznaczonych stref oraz kierunku kolejki .
 7. Bezpośrednio przed kasą  może znajdować się jedna osoba.
 8. Zabrania się siadania, odpoczynku i oczekiwania lub przedłużania pobytu w pomieszczeniach obiektu. Należy ograniczyć pobyt w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.
 9. W szatni, w strefie z prysznicami, toaletach, na hali basenowej oraz w nieckach basenów, także podczas pływania należy zachować dystans społeczny 1,5m, za wyjątkiem osób wspólnie zamieszkujących.
 10. Przed wejściem na halę basenową należy w strefie z prysznicami dokładnie i starannie umyć całe ciało.
 11. Należy zdezynfekować ręce po skorzystaniu z prysznica oraz po każdym skorzystaniu z toalety.
 12. Bezwzględnym obowiązkiem każdego użytkownika jest przejście na hale basenową przez brodzik do płukania stóp.
 13. Na hali basenowej należy starać się zachowywać równomierne rozmieszczenie osób w nieckach basenowych z zachowaniem dystansu społecznego 1,5m .
 14. Z brodziku dla małych dzieci oraz wanien jacuzzi można korzystać z zachowaniem dystansu społecznego.
 15. Mycia i dezynfekcji rąk oraz nakładania i zdejmowania maseczki należy dokonywać zgodnie z instrukcjami umieszczonymi  w toaletach.
 16.  Zajęcia grupowe po godzinie 15 mogą odbywać się w grupach nie większych niż 15 osób.
 17. Zajęcia grupowe oraz indywidualna nauka pływania odbywają się zgodnie z harmonogramem i na zasadach uzgodnionych z zarządcą MOSiR.
 18. Dopuszczona do działania jest tylko sauna sucha, sauna parowa jest nieczynna: w saunie mogą przebywać jednocześnie 3 osoby, – w saunie rozkładamy ręcznik pod całą powierzchnię ciała, która styka się z ławą (także pod stopami), – wejście na saunę jest możliwe po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej, -wejścia są o pełnej godzinie, maksymalnie na seans 45 min, -sauna sucha czynna będzie: Poniedziałek – Piątek w godz. 15.00 – 22.00 (ostatnie wejście 21.00) Sobota – Niedziela oraz dni świąteczne w godz. 9.00 – 22.00 (ostatnie wejście 21.00)
 19. Osoba, która podczas przebywania na obiekcie nie stosuje się do przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.02.2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, regulaminu krytej pływalni „Wodnik” MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach  oraz do szczegółowych zasad korzystania z pływalni „WODNIK” może być wyproszona z pływalni bez zwrotu opłaty za pobyt.
 20. Celem wdrażanych procedur jest dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników i użytkowników pływalni oraz minimalizacja ryzyka zakażenia użytkowników, pracowników obiektów oraz innych osób z zewnątrz.

Podjęte działania dostosowane są do etapu zaawansowania stanu epidemicznego i mogą zostać zmienione wraz ze zmianą stanu epidemicznego.

Bardzo prosimy o stosowanie się do poleceń pracowników obsługi nadzorujących przestrzeganie reżimu sanitarnego. W celu zachowania limitu osób mogących przebywać na holu, prosimy o ograniczenie czasu przebywania na obiekcie przez osoby oczekujące na korzystających z pływalni.

W związku z tym, że należy zachować odpowiedni dystans, uczulamy, że Klienci muszą się liczyć z tym, że czas oczekiwana np. na przydzieloną szafkę może się wydłużyć.

Jednocześnie informujemy klientów indywidualnych, iż od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 19:00 obiekt w części zajęty jest przez zorganizowane formy zajęć (szkoły, szkółki pływackie, kluby sportowe), w związku z czym czas oczekiwania w kolejce do wejścia na pływalnię może się wydłużyć.

Na razie niezmiennym pozostaje fakt, że pływalnia „Wodnik”  czynna jest codziennie w godz. 7:00-22:30.

Wyżej wymienione zasady dotyczące reżimu sanitarnego obowiązują od dnia 12.02.2021r.