Zdjęcie z napisem PILNE
Bez kategorii

Sport i rekreacja- aktualne zasady od 16.04

21/04/2021

Treść komunikatu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia
16 kwietnia 2021 roku:
„Możliwość organizowania zajęć sportowych dla amatorów, prowadzonych w obiektach na otwartym powietrzu w grupach liczących do 25 osób, oraz współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy – to zmiany w obostrzeniach związanych z pandemią COVID-19, które weszły w życie od piątku,16 kwietnia. Nowe regulacje znalazły się w rozporządzeniu Rady Ministrów na wniosek Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
W rozporządzeniu z 15 kwietnia br., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
Rada Ministrów zadecydowała o zniesieniu części obostrzeń w zakresie prowadzenia
działalności sportowej.
Zgodnie z nowymi regulacjami przywrócona została możliwość:
 korzystania z obiektów sportowych na otwartym powietrzu pod warunkiem
uwzględnienia limitu 25 osób;
 organizowania współzawodnictwa sportowego oraz zajęć sportowych i wydarzeń
sportowych dla dzieci i młodzieży uczestniczących we współzawodnictwie sportowym
prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy – zarówno w obiektach
zamkniętych, jak i na otwartym powietrzu oraz bez limitu osób.
Nadal obowiązują ograniczenia dotyczące korzystania z basenów, siłowni, klubów i centrów fitness wyłącznie przez członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich oraz zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych poza systemem polskich związków olimpijskich.”