Bez kategorii

Dalsza działalność obiektów MOSiR zgodnie z rozporządzeniem RM

11/05/2021

Zgodnie z  rozporządzeniem z dnia  6.05.2021r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Rada Ministrów zadecydowała o utrzymaniu części obostrzeń w zakresie prowadzenia działalności sportowej.

Zgodnie z §9 ust. 29 pkt 8 oraz ust.30 pkt 8 do dnia 28.05.2021r. dopuszczalna jest działalność:

„basenów i obiektów sportowych zamkniętych w przypadku zajęć dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia, przy czym na basenie albo w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej osób niż połowa obłożenia…”

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że od 10.05 do 28.05.2021r. na krytej pływalni „Wodnik” będzie mogło przebywać jednocześnie 45 osób – tj. zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18 r.ż. zgodnie z aktualnym harmonogramem zajęć.

Od dnia 29.05. 2021r. do dnia 05.06. 2021r.  zgodnie z § 9 ust.31 pkt 8 dopuszcza się działalność:

„basenów, aquaparków i obiektów sportowych zamkniętych, przy czym basen, aquapark albo obiekt sportowy udostępnia się liczbie osób nie większej niż połowa obłożenia basenu, aquaparku albo obiektu…”

W związku z powyższym w okresie od 29.05 do 05.06. 2021r. na krytej pływalni „Wodnik” będzie mogło przebywać jednocześnie 45 osób – tj. grupy zorganizowane wg harmonogramu oraz indywidualni klienci (w tym indywidualna nauka pływania).

Jednocześnie informujemy, iż w  w/w terminie tj. od poniedziałku do piątku, w związku z wprowadzonym limitem osób przebywających na terenie basenu oraz organizację w godzinach od 16 do 19 zajęć dla grup zorganizowanych (szkoły, szkółki, kluby) czas oczekiwania w kolejce do wejścia na pływalnię może się wydłużyć. Prosimy więc klientów o wyrozumiałość, dziękujemy.