Plakat Cyklu Biegowego- Biegiem po zdrowie 2021
Bez kategorii

Cykl Biegowy: „Biegiem po zdrowie”- rusza edycja 2021

04/06/2021

„Biegiem po zdrowie-edycja 2021” to cykl biegów dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych organizowanych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice. Biegami wchodzącymi w skład cyklu są: Bieg o Puchar Dyrektora MOSiR, Bieg Olimpijczyka, Bieg Śladami ks. Józefa Londzina, Memoriał biegowy Henryka Puzonia, Bieg Niepodległości. Każdy z biegów posiada swój indywidualny regulamin oraz przewidziane w nim nagrody. Uczestnicy uzyskują punkty za zajęte miejsca, na których w każdym biegu zostali sklasyfikowani wg tabeli: za I m-20 pkt, II – 19 pkt …, za20 i niższe- 1 pkt.  Na podstawie sumy punktów stworzona zostanie klasyfikacja generalna, osobno dla dziewcząt i chłopców w grupach wiekowych: rocznik 2014 i młodsi, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006. Klasyfikacja cyklu biegowego na bieżąco będzie prowadzona na stronie   www.mosirczechowice-dziedzice.pl

Już 19.06 zapraszamy na pierwszy bieg edycji 2021: Bieg o puchar Dyrektora MOSiR, który odbędzie się na Stadionie w Zabrzegu: ul. Stadionowa 30.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy dzieci oraz młodzież w kategoriach wiekowych: 2014 i mł- 2006

Ze względu na aktualnie panującą sytuację epidemiologiczną zmianie uległy niektóre z dotychczasowych punktów regulaminu:

– zapisy będą możliwe tylko i wyłącznie przez internetowy system zgłoszeń:

https://input.com.pl/mosir/plus/rejestracja

– nie będzie możliwości zgłoszenia w dniu zawodów

– odbiór pasków startowych pół godziny przed rozpoczęciem każdego biegu

– dekoracje (zawodnicy I-VI) rocznikami po każdym zakończonym biegu

– rekomendujemy ściągnięcie z naszej strony zgody na udział w biegu oraz dostarczenie wypisanej w dniu zawodów w miejscu odbioru paska startowego

Zapisy ruszają w poniedziałek 7.06.2021 i potrwają do 17.06.2021 (godzina 23:00)

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem zamieszczonym poniżej:

REGULAMIN

19 Czerwiec 2021

XXIV  BIEGU O PUCHAR DYREKTORA MOSIR

Bieg pod patronatem Burmistrza Czechowic-Dziedzic

1.CEL  IMPREZY:

Popularyzacja  masowych biegów przełajowych wśród społeczeństwa, propozycja aktywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

2.ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach

3.TERMIN  I  MIEJSCE:

19 czerwiec 2021 na terenach przyległych do stadionu im. H. Puzonia w Zabrzegu,

ul. Stadionowa 30

4.BIURO  ZAWODÓW:

Stadion im. H. Puzonia w Zabrzegu, ul. Stadionowa 30

UWAGA ! Odbiór pasków startowych pół godziny przed rozpoczęciem każdego biegu

5.UCZESTNICTWO:

W imprezie mogą brać udział  dzieci i młodzież za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów nie mający przeciwskazań lekarskich.  W przypadku grup zorganizowanych za sprawdzanie oświadczeń rodziców odpowiedzialny jest opiekun grupy zgłaszanej do biegu.

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

6.KATEGORIE WIEKOWE:

dziewczęta rocznik 2014 i młodsze

chłopcy rocznik 2014 i młodsi

dziewczęta rocznik 2013

chłopcy rocznik 2013

dziewczęta  rocznik 2012

chłopcy  rocznik 2012

dziewczęta  rocznik 2011

chłopcy  rocznik 2011

dziewczęta  rocznik 2010

chłopcy  rocznik 2010

dziewczęta  rocznik 2009

chłopcy  rocznik 2009

dziewczęta  rocznik 2008

chłopcy   rocznik 2008

dziewczęta  rocznik 2007

chłopcy   rocznik 2007

dziewczęta rocznik 2006

chłopcy rocznik 2006

7. ZAPISY:

Zgłoszenia prowadzone są przez internetowy system znajdujący się pod adresem:

https://input.com.pl/mosir/plus/rejestracja

Zakończenie zapisów – czwartek (17.06.2021 godzina: 23:00

Odbiór pasków startowych pół godziny przed rozpoczęciem każdego biegu

ul. Stadionowa 30 Zabrzeg

Brak możliwość zapisu w dniu zawodów

8.  NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

Indywidualnie za miejsca I-III medale , I-VI dyplomy

Dekoracje rocznikami po każdym zakończonym biegu.

9. KLASYFIKACJE:

Klasyfikacja w kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców ( 20 pkt za I miejsce , 19 za II miejsce itd. aż do 1 pkt. za XX miejsce i dalej)

10. DANE OSOBOWE:

Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na  przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia klasyfikacji generalnej każdego cyklu biegowego BIEGIEM PO ZDROWIE organizowanego przez MOSiR Czechowice-Dziedzice, a także będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkurencji, klasyfikacji wszystkich zawodników, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród. Podanie w/w informacji jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału dziecka w cyklu biegowym „Biegiem po zdrowie 2021”. Szczegółowe klauzule informacyjne w załączniku.

11. INFORMACJE DODATKOWE:

-Podczas zawodów wszystkich uczestników ( zawodników, opiekunów, sędziów ) obowiązuje ścisłe przestrzeganie bieżących przepisów dotyczących zaleceń zdrowotnych i sanitarnych wydanych przez Radę Ministrów.

-Przy wejściu i wyjściu ze stadionu obowiązuje dezynfekcja dłoni ( środek dezynfekujący na stoliku przy wejściu )

-W powyższym regulaminie mogą nastąpić korekty z chwilą zmian przepisów wprowadzonych przez poszczególne ministerstwa.

-Interpretacja regulaminu należy do organizatora, kwestie sporne rozstrzyga organizator.

– Uczestnicy są ubezpieczeni przez organizatora

– Uczestnicy zawodów nie biegają w kolcach

Program XXIV Biegu o Puchar Dyrektora MOSiR Czechowice-Dziedzice

     19 Czerwiec 2021

Start        

10.00                   dziewczęta     2014 i młodsze                  ok. 300m

10.05                   chłopcy          2014 i młodsi                    ok. 300m

10.15                   dziewczęta     2013                                   ok. 400m

10.20                   chłopcy          2013                                   ok. 400m

10.30                   dziewczęta     2012                                   ok. 400m

10.35                   chłopcy          2012                                   ok. 400m

10.45                   dziewczęta     2011                                   ok. 400m

10.50                   chłopcy          2011                                   ok. 400m

11.00                   dziewczęta     2010                                   ok. 600m

11.05                   chłopcy          2010                                   ok. 600m

11.15                   dziewczęta     2009                                   ok. 600m

11.20                   chłopcy          2009                                   ok. 600m

11.30                   dziewczęta     2008                                   ok. 800m

11.40                   chłopcy          2008                                   ok. 800m

11.55                   dziewczęta     2007                                  ok.800m

12.05                  chłopcy          2007                                ok.1000m

12.15                  dziewczęta     2006                                ok. 800m

12.25                  chłopcy          2006                                ok.1000m

12:40                 Zakończenie imprezy

plakat- cykl biegowy