Plakat Cyklu Biegowego- Biegiem po zdrowie 2021
Bez kategorii

18.09.2021 “Bieg Olimpijczyka”

06/09/2021

18.09 zapraszamy na drugi bieg w ramach Cyklu “Biegiem po zdrowie 2021”:

Na terenach przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czechowicach-Dziedzice odbędzie się “Bieg Olimpijczyka

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy dzieci oraz młodzież w kategoriach wiekowych: 2014 i mł- 2006

Ważne punkty regulaminu:

– zapisy będą możliwe tylko i wyłącznie przez internetowy system zgłoszeń:

zgłoszenia indywidualne:

https://input.com.pl/mosir/plus/rejestracja

zgłoszenia zbiorcze (minimum 5 uczestników) z danej szkoły lub innej jednostki:

http://mosir.input.com.pl

– nie będzie możliwości zgłoszenia w dniu zawodów

– odbiór pasków startowych dla rocznika 2014 i mł, 2013 i 2012 od godz.9:00, dla kolejnych roczników pół godziny przed rozpoczęciem biegu np. rocznik 2011 do 10:15- SP2 Czechowice-Dziedzice

– dekoracje (zawodnicy I-VI) rocznikami po każdym zakończonym biegu

– rekomendujemy pobranie z naszej strony zgody na udział w biegu oraz dostarczenie wypisanej w dniu zawodów w miejscu odbioru paska startowego

Zapisy ruszają w piątek 10.09.2021 i potrwają do 16.09.2021 (godzina 21:00)

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem zamieszczonym poniżej:

1.CEL IMPREZY: 

Popularyzacja masowych biegów przełajowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

2. ORGANIZATOR:

Szkolny Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach, MOSiR Czechowice-Dziedzice

3. TERMIN I MIEJSCE:

18.09.2021r. /sobota/, teren przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w  Czechowicach-Dziedzicach

4. UCZESTNICTWO:                                                                            

W imprezie mogą brać udział dzieci i młodzież za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów nie mający przeciwskazań lekarskich.  W przypadku grup zorganizowanych za sprawdzanie oświadczeń rodziców odpowiedzialny jest opiekun grupy zgłaszanej do biegu. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

5. ZGŁOSZENIA I ZAPISY:

Zgłoszenia indywidualne prowadzone są przez internetowy system znajdujący się pod adresem: https://input.com.pl/mosir/plus/rejestracja

Zgłoszenia zbiorowe ( minimum 5 uczestników) z danej szkoły ( lub innej jednostki) prowadzone są przez internetowy system znajdujący się pod adresem: mosir.input.com.pl

Login i hasło do systemu są dostępne pod numerem telefonu 32 (215 27 06 wew.23): MOSIR Czechowice-Dziedzice

Zgłoszenia uczestników dokonuje tylko i wyłącznie opiekun poszczególnej grupy.

System zapisów otwarty zostanie 10.09 (piątek).

Zakończenie zapisów 16.09.2021 (czwartek) godzina 21:00

UWAGA !

>Odbiór pasków startowych dla rocznika 2014, 2013 i 2012 od godz. 9:00,

>dla kolejnych roczników pół godziny przed rozpoczęciem biegu np. rocznik 2011   

  od 10:15-SP 2 Czechowice-Dziedzice

Brak możliwość zapisu w dniu zawodów !

6. KATEGORIE WIEKOWE:

dziewczęta rocznik 2014 i młodsze- ok.200m

chłopcy rocznik 2014 i młodsi- ok.200m

dziewczęta rocznik 2013- ok. 200m

chłopcy rocznik 2013- ok. 200m

dziewczęta  rocznik 2012- ok.300m

chłopcy  rocznik 2012- ok.300m

dziewczęta  rocznik 2011- ok.300m

chłopcy  rocznik 2011- ok.300m

dziewczęta  rocznik 2010- ok. 400m

chłopcy  rocznik 2010- ok.400m

dziewczęta  rocznik 2009- ok.800m

chłopcy  rocznik 2009- ok.800m

dziewczęta  rocznik 2008- ok.800m

chłopcy   rocznik 2008- ok.800m

dziewczęta  rocznik 2007- ok. 800m

chłopcy   rocznik 2007- ok.800m

dziewczęta rocznik 2006- ok.800m

chłopcy rocznik 2006- ok.800m

*w razie niepogody długość trasy może ulec zmianie

7. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:                                       

– Indywidualnie za miejsca I-III medale , I-VI dyplomy

– Dekoracje rocznikami po każdym zakończonym biegu.

8. KLASYFIKACJE:  

Klasyfikacja w kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców ( 20 pkt za I miejsce , 19 za II miejsce itd. aż do 1 pkt. za XX miejsce i dalej)

9. DANE OSOBOWE:  

Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia klasyfikacji generalnej każdego cyklu biegowego BIEGIEM PO ZDROWIE organizowanego przez MOSiR Czechowice-Dziedzice, a także będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkurencji, klasyfikacji wszystkich zawodników, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród. Podanie w/w informacji jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału dziecka w cyklu biegowym „Biegiem po zdrowie 2021”.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

We wszystkich sprawach spornych nie objętych regulaminem decyduje organizator oraz komisja sędziowska.

Program XXV Biegu Olimpijczyka

Start        

10.00                   dziewczęta     2014 i młodsze                  ok. 200m

10.05                   chłopcy          2014 i młodsi                    ok. 200m

10.15                   dziewczęta     2013                                   ok. 200m

10.20                   chłopcy          2013                                   ok. 200m

10.30                   dziewczęta     2012                                   ok. 300m

10.35                   chłopcy          2012                                   ok. 300m

10.45                   dziewczęta     2011                                   ok. 300m

10.50                   chłopcy          2011                                   ok. 300m

11.00                   dziewczęta     2010                                   ok. 400m

11.05                   chłopcy          2010                                   ok. 400m

11.15                   dziewczęta     2009                                   ok. 800m

11.20                   chłopcy          2009                                   ok. 800m

11.30                   dziewczęta     2008                                   ok. 800m

11.40                   chłopcy          2008                                   ok. 800m

11.55                   dziewczęta     2007                                  ok.800m

12.05                  chłopcy          2007                                ok. 800m

12.15                  dziewczęta     2006                                ok. 800m

12.25                  chłopcy          2006                                ok. 800m

12:40                 Zakończenie imprezy

Plakat Cyklu Biegowego- Biegiem po zdrowie 2021