biegiem po zdrowie
Bez kategorii

XXI BIEG LIPOWCA

30/05/2022

11.06 zapraszamy na kolejny bieg z cyklu „Biegiem po zdrowie – edycja 2022”, a dokładniej XXI Bieg Lipowca, który odbędzie się przy Szkole Podstawowej nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach ul. Lipowska 26

Cel imprezy:

Popularyzacja  masowych biegów przełajowych wśród społeczeństwa,

Propozycja aktywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci i dorosłych.

Organizatorzy:

-Szkoła Podstawowa nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach,
-Rada Osiedla „Południe”,

-Rada Rodziców przy SP3  w Czechowicach-Dziedzicach,

-Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach,

-Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice,

-Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice.

Zadanie finansowane z budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czechowice-Dziedzice na lata 2022-2025.

Rozpoczęcia zapisów – poniedziałek (30.05.2022r. godzina 08:00)

Zakończenie zapisów – piątek (10.06.2022r. godzina: 10:00)

Ważne punkty regulaminu: – zapisy będą możliwe tylko i wyłącznie przez internetowy system zgłoszeń:

Indywidualne:

https://input.com.pl/mosir/plus/rejestracja

Zbiorcze: (minimum 5 zawodników z danej szkoły lub jednostki)

https://input.com.pl/mosir/

*Login i hasło do systemu są dostępne pod numerem telefonu 32 215 27 06 wew. 23 MOSiR Czechowice-Dziedzice

*Zgłoszenia uczestników dokonuje tylko i wyłącznie opiekun poszczególnej grupy

– Uczestnicy są ubezpieczeni przez organizatora

– Uczestnicy zawodów nie biegają w kolcach

Odbiór pasków startowych dla rocznika 2016 i młodsi, 2015 i 2014 od godz. 9:00,  dla kolejnych roczników pół godziny przed rozpoczęciem biegu np. rocznik 2013 od 10:15- Szkoła Podstawowa nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach ul. Lipowska 26

– Nie będzie możliwości zgłoszenia w dniu zawodów

– Rekomendujemy pobranie z naszej strony zgody na udział w biegu oraz dostarczenie wypisanej w dniu zawodów w miejscu odbioru paska startowego

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

KAŻDY UCZESTNIK BIEGU OTRZYMUJE PAMIĄTKOWY MEDAL  

Indywidualnie za miejsca I-VI dyplomy

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem zamieszczonym poniżej:

PROGRAM XXI Biegu Lipowca:

10.00              dziewczęta       2016 i młodsze                    ok. 400m

10.05              chłopcy             2016 i młodsi                      ok. 400m

10.15              dziewczęta       2015                                     ok. 400m

10.20              chłopcy            2015                                     ok. 400m

10.30              dziewczęta       2014                                     ok. 400m

10.35              chłopcy             2014                                     ok. 400m

10.45              dziewczęta       2013                                     ok. 400m

10.50              chłopcy             2013                                     ok. 400m

11.00              dziewczęta       2012                                     ok. 800m

11.05              chłopcy             2012                                     ok. 800m

11.15              dziewczęta       2011                                     ok. 800m

11.20              chłopcy             2011                                     ok. 800m

11.30              dziewczęta       2010                                     ok. 800m

11.40              chłopcy             2010                                     ok. 800m

11.55              dziewczęta       2009,2008-2007                 ok.800m

12.05              chłopcy            2009,2008-2007                 ok.800m

ok. 12.30            Zakończenie imprezy oraz dekoracja zwycięzców.

ok. 13:00             Konkurs z nagrodami w tym nagroda główna- rower.

Plakat- Biegiem po zdrowie 2022