dzieci na podium
Bez kategorii

XXI Bieg Lipowca – podsumowanie, wyniki, galeria

14/06/2022

W sobotę 11 czerwca na terenie SP3 odbył się XXI Bieg Lipowca, który wchodzi w skład cyklu biegowego „Biegiem po zdrowie”. Celem imprezy jest popularyzacja masowych biegów przełajowych wśród społeczeństwa oraz promocja aktywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

Na starcie biegu pojawiło się łącznie 316 zawodników w 9 kategoriach wiekowych. W poszczególnych kategoriach, zgodnie z regulaminem wręczono: dyplomy oraz nagrody rzeczowe, natomiast medal otrzymał każdy zawodnik, który ukończył bieg.

XXI Bieg Lipowca był trzecią imprezą biegową wchodzącą w skład Cyklu Biegowego, który w tym roku liczy 7 biegów.

Organizatorem biegu byli:

-Szkoła Podstawowa nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach,
-Rada Osiedla „Południe”,
-Rada Rodziców przy SP3 w Czechowicach-Dziedzicach,
-Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach,
-Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice,
-Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice.
-Zadanie finansowane z budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czechowice-Dziedzice na lata 2022-2025

W trakcie trwania zawodów dzieci i młodzież mogły wziąć udział w konkursie z nagrodami – do wylosowanie był rower, którego sponsorem była:  WALCOWNIA METALI “DZIEDZICE” oraz słuchawki i torby, których sponsorem była: Firma CYROŃ

Sponsorem głównym cyklu „ Biegiem po zdrowie” jest firma LOTOS.

Nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez: LOTOS, MOSiR, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, firmę Kawalerek-Dominik Kawalerek oraz Radę Osiedla Południe

Przy organizacji oraz przeprowadzeniu biegu zaangażowanych było wielu ludzi, dzięki którym po raz kolejny impreza była świetną okazją na spędzenie pięknego, sobotniego przedpołudnia.

Współorganizatorami imprezy byli: Dyrekcja i nauczyciele SP3, Rada Rodziców SP3 oraz OSP Lipowiec

Wyniki:

https://input.com.pl/mosir/wyniki/2022/XXI-Bieg-Lipowca.pdf

Klasyfikacja po 3 biegach:

https://klasyfikacja.mosir.com.pl/

Link do galerii Facebook:

https://www.facebook.com/Miejski-O%C5%9Brodek-Sportu-i-Rekreacji-w-Czechowicach-Dziedzicach-620893134593453/photos/pcb.5927911347224912/5927908703891843

plakat- Biegiem po zdrowie 2022