ważna informacja
Bez kategorii

Ogłoszenie o najmie terenu należącego do MOSiR, zlokalizowanego przy ul. Legionów 145, 43-502 Czechowice-Dziedzice (teren basenu letniego) pod sezonowy punkt gastronomiczny.

08/06/2023

Ogłoszenie o najmie terenu  należącego do MOSiR, zlokalizowanego przy ul. Legionów 145, 43-502 Czechowice-Dziedzice (teren basenu letniego) pod sezonowy punkt gastronomiczny w postaci np. namiotu lub food truck.

Umowa najmu zawarta będzie na czas określony od 24.06.2023r. do 20.08.2023r.

Punkt gastronomiczny  czynny w godzinach otwarcia obiektu MOSiR,

tj. od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 20.00

Powierzchnia wynajmowanego  terenu: ok. 190 m2

Udostępniany teren jest utwardzony kostką brukową, bez zabudowań, z dostępem do energii elektrycznej oraz wody.

Wysokość miesięcznego czynszu najmu: min. 2000 zł brutto

W miesiącu czerwcu oraz sierpniu z uwagi na niepełny miesiąc funkcjonowania basenów czynsz zostanie naliczony proporcjonalnie do ilości dni otwarcia obiektu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW NAJMU:

Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat z tytułu zużycia energii elektrycznej i wody – wg wskazania licznika oraz za wywóz nieczystości na podstawie faktur wystawionych przez MOSiR.

Najemca zobowiązany będzie do przedłożenia do akceptacji przez MOSiR ostatecznego wyglądu punktu gastronomicznego oraz do przedstawienia oferty gastronomicznej.

Najemca przed przystąpieniem do użytkowania terenu, w przypadku chęci sprzedaży alkoholu zobowiązany będzie do przedłożenia kserokopii zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (tylko piwo) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wraz z kserokopią dowodu wpłaty za korzystanie z ww. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Najemca nie może  w szczególności  prowadzić sprzedaży alkoholi wysokoprocentowych, wyrobów tytoniowych i innych używek oraz napojów w szklanych opakowaniach.

Kryterium oceny oferty będzie zaproponowana cena najmu.

Oferty należy składać w formie pisemnej lub mailowej (administracja@mosirczechowice-dziedzice.pl ) do dnia 15.06.2023 do godz. 13.00

Zgłoszenie zainteresowania wynajmem terenu oraz wszystkie pytania dotyczące najmu proszę kierować:

  • na adres mailowy: administracja@mosirczechowice-dziedzice.pl
  • osobiście: w biurze administracji Krytej Pływalni Wodnik;
  • telefonicznie: 796199707