Biegiem po zdrowie

XXVII Bieg “Olimpijczyka”-16 wrzesień 2023

04/09/2023

16.09.2023 r. zapraszamy na trzeci bieg w ramach cyklu „Biegiem po zdrowie – edycja 2023”- XXVII Bieg “Olimpijczyka”, który odbędzie się przy szkole podstawowej nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach

Cel imprezy:

-popularyzacja biegów przełajowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

-propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego,

-profilaktyka uzależnień

Organizatorzy

– Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice,

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach,

– Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice

– Zadanie finansowane z budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czechowice-Dziedzice na lata 2022-2025

– Sponsor główny: UNIMOT TERMINALE

Ważne punkty regulaminu:

– zapisy będą możliwe tylko i wyłącznie przez internetowy system zgłoszeń:

Indywidualne: https://input.com.pl/mosir/plus/rejestracja

Zbiorcze: (minimum 5 zawodników z danej szkoły lub jednostki)  https://input.com.pl/mosir/

*Login i hasło do systemu są dostępne pod numerem telefonu 695 831 175 MOSiR Czechowice-Dziedzice

*Zgłoszenia uczestników dokonuje tylko i wyłącznie opiekun poszczególnej grupy

– Uczestnicy są ubezpieczeni przez organizatora

– Uczestnicy zawodów nie biegają w kolcach

– Odbiór pasków startowych dla rocznika 2017 i młodsi, 2016, 2015 od godziny 9:00, a dla kolejnych roczników pół godziny przed rozpoczęciem biegu np. rocznik 2013 od godziny 11:00 – SP2 Czechowice-Dziedzice

– Nie będzie możliwości zgłoszenia w dniu zawodów

– Rekomendujemy pobranie z naszej strony zgody na udział w biegu oraz dostarczenie wypisanej w dniu zawodów w miejscu odbioru paska startowego

-Indywidualnie za miejsca I-III medale, I -VI dyplomy oraz nagrody rzeczowe w kategoriach od 2017 i młodsi do kategorii 2011

-Indywidualnie za miejsca I-III medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe w kategoriach od 2010 do 2009-2008

– Dekoracje rocznika po każdym zakończonym biegu

Zapisy ruszają we wtorek 05.09.2023 r. od godziny 7:00 i potrwają do 15.09.2023 r. do godziny 10:00

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem zamieszczonym poniżej:

plakat- cykl biegowy 2023