facebook czechowice dziedzice mosir
logo mosir czechowice
logo czechowice dziedzice logo bip czechowice dziedzice mosir

Szczegółowe zasady korzystania z pływalni „WODNIK” zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego
Każdy z uczestników zobowiązany jest do stosowania przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz przed skorzystaniem z pływalni do zapoznania się i przestrzegania przedstawionych w niniejszym dokumencie zasad.
Z obiektu mogą korzystać wyłącznie osoby, które nie obserwują u siebie objawów choroby zakaźnej, nie są objęci kwarantanną lub izolacją, nie mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.
Przed wejściem na obiekt oraz przy jego opuszczeniu należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie.
Na obiekcie obowiązuje noszenie osłon nosa i ust przez użytkowników, z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w szatni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
W strefie wejścia na pływalnię oraz przy kasie należy zachować 2-m odległości, stosując się do wyznaczonych stref oraz kierunku kolejki .
Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba.
Zabrania się siadania, odpoczynku i oczekiwania lub przedłużania pobytu w pomieszczeniach obiektu. Należy ograniczyć pobyt w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.
W szatni, w strefie z prysznicami, toaletach, na hali basenowej oraz w nieckach basenów, także podczas pływania należy zachować dystans społeczny 2m za wyjątkiem osób wspólnie zamieszkujących.
Przed wejściem na halę basenową i należy w strefie z prysznicami dokładnie i starannie umyć całe ciało.
Należy zdezynfekować ręce po skorzystaniu z prysznica oraz po każdym skorzystaniu z toalety.
Bezwzględnym obowiązkiem każdego użytkownika jest przejście na hale basenową przez brodzik do płukania stóp.
Na hali basenowej należy starać się zachowywać równomierne rozmieszczenie osób w nieckach basenowych z zachowaniem dystansu społecznego.
Z brodziku dla małych dzieci oraz wanien jacuzzi można korzystać z zachowaniem dystansu społecznego.
Mycia i dezynfekcji rąk oraz nakładania i zdejmowania maseczki należy dokonywać zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w toaletach.
Zajęcia grupowe po godzinie 15 mogą odbywać się w grupach nie większych niż 15 osób.
Zajęcia grupowe oraz indywidualna nauka pływania odbywają się zgodnie z harmonogramem i na zasadach uzgodnionych z zarządcą MOSiR.
Dopuszczona do działania jest tylko sauna sucha, sauna parowa jest nieczynna.

W związku z tym, że należy zachować odpowiedni dystans, uczulamy, że Klienci muszą się liczyć z tym, że czas oczekiwana np. na przydzieloną szafkę może się wydłużyć.
Na razie niezmiennym pozostaje fakt, że pływalnia „Wodnik” czynna jest codziennie w godz. 7:00-22:30.
Sauna sucha czynna będzie:
Poniedziałek – Piątek w godz. 15.00 – 22.00 (ostatnie wejście 21.00)
Sobota – Niedziela oraz dni świąteczne w godz. 9.00 – 22.00 (ostatnie wejście 21.00)

Wyżej wymienione zasady dotyczące reżimu sanitarnego obowiązują od dnia 01.09.2020r.